กว่า 50,000+ องค์กรใช้งาน ERP ในการเติบโตทางธุรกิจ.

ร่วมกันสร้างองค์กรของคุณให้ดีขึ้น.

Business Technology Platform

ด้วยความชาญฉลาดของ เทคโนโลยี ERP ในปัจจุบันที่ทำให้ทีมงานในองค์กรเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินงานแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิง ที่องค์กรสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในแต่ละกระบวนการ และดึงทรัพยกรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้องค์กรสามารถจุดชนวนแนวคิดเชิงนวัตกรรมจากการรวบรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันส่งผลให้ ธุรกิจของคุณนั่นส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างทรงประสิทธิภาพ

ติดต่อที่ปรึกษา

Business Operation

Identify and prioritize critical material issues, and maximise enterprise-wide visibility across supply, production, inventory, and demand.


 

Know and Don't Know

Data insight เป็นข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์กรที่จะเป็น Know How ของแต่ละองค์กรในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในหัวข้อต่าง ๆ หรือ สถานการณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทำให้ธุรกิจสามารถสร้างการตัดสินใจที่แม่นตรงและลดความเสี่ยงของการทดลองและผลเสียจากการทำ AB - Testing. ในโลกปัจจุบันมีข้อมูลมากมายที่ให้เราสามารถเข้าถึงเพียงปลายนิ้ว แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีมูลค่าและเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเพื่อนำไปสู่ผลสรุปของคู่แข่งและผลประโยชน์ทางธุรกิจ

รับความต้องการลูกค้า

Customer needs form fill.

ให้คำปรึกษามาตรฐานและบริการ

Organization Analysis

Implementation

Data Import

Go Live ERP

ERP Cloud Ready Effortlessly access.