กว่า 50,000+ องค์กรใช้งาน ERP ในการเติบโตทางธุรกิจ.

ร่วมกันสร้างองค์กรของคุณให้ดีขึ้น.

Business Technology Platform

Intelligent technologies power ERP Business Technology Platform, changing the way we live and work by optimising processes, maximising resources, and igniting innovation with the right combination of intelligent technologies, services, and industry expertise.

ติดต่อที่ปรึกษา

Business Operation

Identify and prioritize critical material issues, and maximise enterprise-wide visibility across supply, production, inventory, and demand.


 

Know and Don't Know

Data insight เป็นข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์กรที่จะเป็น Know How ของแต่ละองค์กรในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในหัวข้อต่าง ๆ หรือ สถานการณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทำให้ธุรกิจสามารถสร้างการตัดสินใจที่แม่นตรงและลดความเสี่ยงของการทดลองและผลเสียจากการทำ AB - Testing. ในโลกปัจจุบันมีข้อมูลมากมายที่ให้เราสามารถเข้าถึงเพียงปลายนิ้ว แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีมูลค่าและเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเพื่อนำไปสู่ผลสรุปของคู่แข่งและผลประโยชน์ทางธุรกิจ

Enquires

Customer needs form fill.

Discussion

Organization Analysis

Implementation

Data Import

Deploy

ERP Cloud Ready Effortlessly access.