ควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
ของคุณได้อย่างแม่นยำ

ตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง เช็คสต็อกสินค้า และวัตถุดิบของคุณแบบ real- time ด้วยการแสดงผลแบบตาราง ที่จะช่วยให้ มองเห็นภาพรวมของรายการสินค้าสถานะสินค้า และจำนวนทั้งหมดที่มีในปัจจุบัน รวมถึง forecast การรับเข้า/จ่ายออก ในอนาคต เพื่อทำการประเมินและ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ให้เกิดของเสีย ทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบงานขาย วางแผน การส่งมอบสินค้าเพื่อลดต้นทุน การจัดส่ง และรับเข้า

Learn more

การตรวจสอบเส้นทางสินค้า
ที่สมบูรณ์แบบ

ผุ้ใช้งานสามารถตรวจสอบเส้นทางของผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตั่งแต่กระบวนการรับเข้าสินค้า การนำสินค้าไปประกอบเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนไปถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการติดตามได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเลขซีเรียล หรือเลขที่ล็อตของสินค้าชนิดนั้นๆ ระบบจะทำการติดตามและบันทึกเส้นทางการโอนย้ายสินค้า ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย

Discover more

รูปแบบรายงานที่ครบถ้วน

ด้วยรูปแบบรายงานที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงานการเตรียมรายงาน โดยระบบจะสร้างรายงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงอัพเดตเป็นแแบบ       real-time เสมอ ไม่เพียงแต่เสนอให้เห็นตัวเลข แต่เสนอในมุมมองเชิงปริมาณ เพื่อการติดใจที่ฉลาดและทันต่อเหตุการณ์